Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 3.3.beta1 dostępne

Dzisiaj ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 3.3.beta1. Jest to wersja testowa, więc nie należy jej używać do stron produkcyjnych. Kompletna lista zmian dostępna jest w changelogu.

Element treści markdown

Nowy element treści "markdown" pozwala teraz na wprowadzenieu tekstu markdown, który następnie jest konwertowany do kodu HTML. Parser wspiera rozszerzony syntax.

Nadpisywanie domyślnych szablonów

Aż do teraz szablony modułów (mod_) oraz elementów treści (ce_) były stałe. W Contao 3.3 możesz je nadpisać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Przykładowo, możesz użyć szablonu ce_text_custom zamiast domyślnego ce_text.

Wersjonowanie plików

W Contao 3.3, wszystkie pliki oznaczone jako edytowalne będą wersjonowane, jeśli zostały zmodyfikowane przez menedżer plików. Pozwoli to na porównanie i ewentualne przywrócenie poprzednich wersji pliku.

Integracja SCSS i LESS

Od teraz możliwe jest załączanie plików .scss i .less w układzie strony jako zewnętrznych styli. Combiner automatycznie przekonwertuje te pliki na kod CSS.

Nieresponsywny layout builder

Od Contao 3.0, zintegrowany layout builder (layout.css) tworzył responsywną stronę automatycznie. W Contao 3.3 ten plik został podzielony na dwa: layout.css i responsive.css, więc responsywność może być wyłączona.

TinyMCE4

Z nową wersją został zaktualizowany również edytor TinyMCE do wersji 4. Edytor jest teraz instalowany w oddzielnym folderze i nie nadpisuje istniejącej instalacji TinyMCE 3.5, więc można jej dalej używać.

Poprawki w trybie diagnozowania

Tryb diagnozowania będzie tylko aktywowany jeśli we front endzie jest zalogowany administrator. Normalni odwiedzający nigdy nie zobaczą żadnych informacji z diagnozy.

Dodatkowo, pliki styli nie będą łączone w jeden plik, jeśli tryb diagnozowania jest aktywny. Pozwoli to na lepszą inspekcję kodu z poziomu przeglądarki i narzędzi deweloperskich.

Nowe narzędzia lnii komend

Ze skryptami system/bin/automator i system/bin/filesync, możesz uruchomić zadania związane z utrzymaniem systemu i synchronizacją plików. Więcej informacji dostępne jest z flagą -h.

Konfigurowalne wersje assets

Do tej pory zainstalowane wersje assets były zdefiniowane na stałe, m.in. w MOOTOOLS czy JQUERY_UI. W nowej wersji można je konfigurować za pomocą tablicy $GLOBALS['TL_ASSETS'].

Podgląd front end jako użytkownik

Analogicznie do przełączania administratora, od teraz możesz otworzyć podgląd front end jako wybrany użytkownik. Wybrany użytkownik będzie zalogowany automatycznie.

Kamil Kuźmiński