Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 3.3.RC1 dostępne

Dzisiaj ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 3.3.RC1. Jest to wersja testowa, więc nie należy jej używać do stron produkcyjnych. Kompletna lista zmian dostępna jest w changelogu.

Przepisane widżety formularza

Widżety formularza we front endzie (klasy zaczynające się na Form, szablony na form_) zostały przepisane i kod HTML znajduje się teraz w szablonie i tam może być on zmodyfikowany. Metody generate() i generateWithError() nie są już używane.

Dodatkowo, każdy widżet używa teraz własnego szablonu, który może zostać nadpisany przez własny.

Dziedziczenie szablonów

System szablonów został poszerzony o dziedziczenie znane z Twig, gdzie można nadpisać bloki szablonu-rodzica z szablonu-dziecka.

<!-- Template fe_page.html 5 -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $this->language; ?>">
<head>
 <meta charset="<?php echo $this->charset; ?>">
 <title><?php echo $this->title; ?></title>
 
 <?php $this->block('meta'); ?>
  <meta name="robots" content="<?php echo $this->robots; ?>">
  <meta name="description" content="<?php echo $this->description; ?>">
  <meta name="keywords" content="<?php echo $this->keywords; ?>">
  <meta name="generator" content="Contao Open Source CMS">
 <?php $this->endblock(); ?>
</head>

Wtedy możesz np. wprowadzić takie zmiany w szablonie-dziecku:

<!-- Template fe_page_custom.html 5 -->
<?php $this->extend('fe_page'); ?>
 
<?php $this->block('meta'); ?>
 <?php $this->parent(); ?>
 <meta name="author" content="Leo Feyer">
<?php $this->endblock(); ?>
 
<?php $this->charset = 'ISO-8859-1'; ?>

Tutaj jak będzie wyglądał finalny kod:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="ISO-8859-1">
 <title>My website title</title>
 
 <meta name="robots" content="index,follow">
 <meta name="description" content="">
 <meta name="keywords" content="">
 <meta name="generator" content="Contao Open Source CMS">
 <meta name="author" content="Leo Feyer">
</head>

Oznaczenia szablonów w trybie diagnozowania

W trybie diagnozowania, początek i koniec każdego szablonu zostanie oznaczony komentarzem HTML w kodzie źródłowym strony. W komentarzu można zobaczyć źródło szablonu (folder modułu, folder motywu lub katalog /templates).

Elastyczny motyw back end

Został dodany drugi motyw back end nazwany "elastycznym", który dostosowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia. Zostały wprowadzone pewnie zmiany dla szerokich monitorów, tabletów i urządzęń mobilnych.

Upload pliku drag'n'drop

Oprócz domyślnego uploadera, pojawił się teraz drugi, oparty o JavaScript, który umożliwia wgrywanie plików na serwer metodą drag'n'drop.

Uprawnienia importu/eksportu motywów

Importowanie i eksportowanie motywów nie jest już domyślnie dostępne, a musi zostać włączone w ustawieniach użytkownika lub grupy użytkowników.

Indeksowanie stron w tle

Do tej pory strony były indeksowane automatycznie tuż przed tym zanim zostały wygenerowane. W przyszłości, będą one indeksowana przez zapytanie AJAX, aby zoptymalizować czas ładowania strony.

Kamil Kuźmiński