Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 3.5.0-beta1 dostępne

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 3.5.0-beta1. Jest to wersja testowa i nie powinna być używana do stron produkcyjnych.

Zmiana hasła

Nowy moduł front end "zmiana hasła" dodaje formularz do strony, który pozwala użytkownikom na zmianę ich hasła. Inaczej niż w module edycji danych osobistych, moduł zmiany hasła wymaga podania obecnego hasła.

Insert tag {{picture}}

Analogicznie do insert taga {{image}}, dodany został tag {{picture}}, który pozwala na wstawianie responsywnych obrazów.

Porównanie szablonów

Dzięki Yanickowi Witschi, pojawiła się opcja do porównania zmodyfikowanych templatek z ich oryginałami.

Tuning cache

Dodatkowy plik "lookup" pozwala teraz na mapowanie każdego zapytania dla pustej domeny do cache-owanej strony, niezależnie od tego, jakie języki akceptuje przeglądarka odwiedzającego. Poprzednio, tylko ograniczone mapowanie było możliwe.

Poprawienie wydajności

Zdecydowanie poprawiono wydajność wyświetlania stron z dużą ilością newsów i wydarzeń poprzez optymalizację zapytań do bazy danych. Dodatkowo, zużycie RAM przez moduły list zostało znacznie zmniejszone, poprzez użycie metody "lazy load" dla elementów treści.

Odbiorcy newslettera

Od teraz możliwe jest przenoszenie lub kopiowanie odbiorców z jednego do innego newslettera. Podczas tej operacji, dane potwierdzenia zapisu (double opt-in) zostaną usunięte i status zmieni się na "dodane ręcznie".

Nawiasy ostrokątne w danych wprowadzanych przez użytkownika

W Contao 3.5, walidacja danych wprowadzanych przez użytkownika została zmieniona i teraz pozwala na wprowadzanie ostrokątnych nawiasów <>. Są one usuwane tylko w przypadku, gdy są częścią kodu HTML.

Poprawiona obsługa błędów

Obsługa błędów we front endzie została ujednolicona i teraz strona 404 jest zawsze generowana jeśli wydarzenie lub news nie został znaleziony albo jeśli wprowadzony numer strony lub data są błędne. To również ma zastosowanie w przypadku, gdy strona jest wywołana przez ID zamiast aliasu (np. 44.html zamiast home.html). W tym wypadku celem renderowania strony błędu jest pomoc w uniknięciu duplikowanej treści.

Duplikowanie wielu rekordów

Możliwe jest teraz duplikowanie wielu rekordów w widoku listy w back endzie.

Ukryte pliki systemowe

Nowe wydanie ujednolica obsługę ukrytych plików systemowych zaczynających się kropką (np. .htaccess, .git lub .svn). Te pliki są ignorowane wszędzie w Contao.

Nowe hooki

Poniższe hooki zostały dodane w Contao 3.5.0-beta1:

 • compileArticle
 • postAuthenticate
 • newsListCountItems
 • newsListFetchItems
 • getPageStatusIcon

Zaktualizowane pluginy

Poniższe pluginy zostały uaktualnione w Contao 3.5.0-beta1:

 • Respimage do wersji 1.3.0
 • jQuery do wersji 1.11.2
 • jQuery UI do wersji 1.11.4
 • Mediaelement.js do wersji 2.16.4
 • Colorbox do wersji 1.6.0
 • HTML5Shiv do wersji 3.7.2
 • DropZone do wersji 3.12.0
 • ACE-Editor do wersji 1.1.8

Kompatybilność IDE

Kod źródłowy Contao został wysoce zoptymalizowany pod kątem kompatybilności z IDE, więc teraz możliwe jest kliknięcie na niemal każdą klasę, metodą lub właściwość obiektu w celu przeskoczenia do jej deklaracji.

Kamil Kuźmiński