Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 3.5.0-RC1 dostępne

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 3.5.0-RC1. Jest to wersja testowa i nie powinna być używana do stron produkcyjnych.

PHP 5.4

Minimalna wersja PHP wymagana do uruchomienia Contao została podniesiona do 5.4. W związku z tym, wszystkie pliki szablonów zostały dostosowane i używają teraz krótkich tagów (<?= $name ?> zamiast <?php echo $name; ?>), które są domyślnie dostępne w PHP 5.4.

Meta dane obrazków w motywach

Od teraz eksport motywu zawiera również meta dane obrazka, w skład których wchodzi nazwa obrazka, podpis oraz koordynaty ważnej części.

Zaznaczanie wielu checkboxów

Z tą wersją możliwe jest zaznaczenie wielu checkboxów naraz (w trybie edycji wielu rekordów) poprzez przytrzymanie klawisza Shift.

Demo tutaj: http://screencast.com/t/VeGQVlfRZ

Kompatybilność z Windowsem

Contao od teraz używa stałej DIRECTORY_SEPARATOR przy zamianie ścieżek plików z funkcją PHP str_replace() w celu zapewnienia maksymalnej kompatybilności z systemami Windows.

Długość klucza bazy danych

Od tej wersji możliwe jest określenie długości klucza bazy danych:

'sql' => array
(
  'keys' => array
  (
    'id' => 'primary',
    'path' => 'index(333)', // length limited to 333 characters
  )
)

Początkowe wersje

Contao teraz również pokazuje początkowe wersje w sekcji "ostatnie zmiany" panelu administratora, które jeszcze nie mają historii edycji.

Kamil Kuźmiński