Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 3.5.6 dostępne

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 3.5.6. To wydanie naprawia problem "An invalid form control with name='text' is not focusable", który występował w Firefox i Chrome.

Dostosowywanie templatek TinyMCE

Problem jest spowodowany przez atrybut require, który nadal pozostaje w początkowym elemencie <textarea>, gdy TinyMCE jest inicjalizowany. Z tego powodu, problem został naprawiony w skryptach inicjalizujących TinyMCE, które są w plikach system/config/tiny*.php.

Jeśli używasz własnych plików konfiguracji TinyMCE, dodaj linie 3-5 z poniższego wycinku kodu:

window.tinymce && tinymce.init({
  ...
  setup: function(editor) {
    editor.getElement().removeAttribute('required');
  },
  ...
});
Kamil Kuźmiński