Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 4.0.0-alpha2 dostępne

Dzisiaj ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.0.0-alpha2. Jest to wersja testowa, więc nie należy jej używać do stron produkcyjnych. Kompletna lista zmian dostępna jest w changelogu.

Podobnie jak wersja 4.0.0-alpha1, to wydanie jeszcze nie zawiera nowych funkcji i komponentów Symfony. Zostało wprowadzonych tylko więcej zmian niekompatybilnych wstecznie:

Autoładowanie klas

Wszystkie klasy PHP są teraz ładowane poprzez autoloader Composer, przy czym Contao używa loadera klas PSR-4, a inne komponenty używają mapującego loadera klas.

Niekompatybilność wsteczna: funkcjonalność "nadpisz dowolną klasę PHP źródła" została pominięta.

Warto zauważyć, że wiele klas źródłowych jest już nadpisywalna w arrayu configu. Z Symfony i implementacją Dependency Injection Container, to będzie możliwe również dla usług, więc większość usuniętej funkcjonalności jest faktycznie zachowana; zmieniły się tlyko mechanizmy.

Zmiany w strukturze HTML

Wszystkie tickety sugerujące zmianę struktury HTML (takie jak używanie <strong> zamiast <span>) lub zmianę klas CSS (takie jak używanie "previous" zamiast "prev") zostały zamknięte. Wszystkie zmiany zostały dokładnie udokumentowane w pliku /system/docs/UPGRADE.md.

Niekompatybilność wsteczna: istniejące formatowanie CSS musi zostać dostosowane.

Usunięcie stałej TL_PATH

Stała TL_PATH jest przestarzała w Contao 4 i pozostaje tylko ze względów kompatybilności wstecznej. Zamiast tego powinieneś używać metody Environment::get('path'). W tym kontekście, Plik /system/config/pathconfig.php jest również pominięty.

Niekompatybilność wsteczna: brak

Kamil Kuźmiński