Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 4.0.0-beta1 dostępne

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.0.0-beta1. Jest to wersja testowa i nie powinna być używana do stron produkcyjnych.

Symfony bundle

Contao jest od teraz Symfony bundle, które może zostać dodane do aplikacji Symfony w celu udostępnienia funkcjonalności CMS. W całości skonfigurowana aplikacja Symfony, którą możesz użyć jako punkt startowy jest dostępna w contao/standard-edition.

Instalacja

Na chwilę obecną instalacja Contao 4 możliwa jest tylko przez Composera w linii komend:

php composer.phar create-project contao/standard-edition <target> 4.0.0-beta1

W przyszłości, będzie oczywiście możliwe zainstalowanie Contao w przeglądarce używając do tego menedżera pakietów Composer lub oddzielnego narzędzia instalacyjnego.

Jeśli chcesz dodać Contao do istniejącej aplikacji Symfony, sprawdź instrukcje instalacji pod tym linkiem.

Dokumentacja dla deweloperów

Następujące pliki zawierają informację dla deweloperów:

 • CHANGELOG.md Change log
 • DEPRECATED.md Przestarzałe funkcje
 • LIMITATIONS.md Znane ograniczenia
 • MISSING.md Brakujące funkcje
 • UPGRADE.md Zmiany niekompatybilne wstecz
 • VERSIONING.md Porady dot. wersji

Repozytoria GIT

Contao 4 jest modularne i zawiera następujące repozytoria:

 • contao/core-bundle Źródło Contao
 • contao/calendar-bundle Moduł kalendarza
 • contao/comments-bundle Moduł komentarzy
 • contao/faq-bundle Moduł FAQ
 • contao/listing-bundle Moduł listowania
 • contao/news-bundle Moduł aktualności
 • contao/newsletter-bundle Moduł newsletter
 • contao/standard-edition Skonfigurowana aplikacja Symfony

Dodatkowo, jest również paczka contao/contao, która może być użyta do zainstalowania wszystkich powyższych od razu:

"require": {
  "contao/contao": "~4.0"
}

Bindowanie .htaccess

Contao 4 nie używa już pliku .htaccess i dlatego usuwa bindowanie Apache serwera. Zamiast tego, jest teraz nowy folder web/, który jest używany jako document root. To właśnie tam przechowywane lub podlinkowane są wszystke publiczne pliki.

Nowe wymaganie systemowe: Symlinks (linki symboliczne) muszą być wspierane na poziomie PHP i serwer stron musi je interpretować. Odpowiednie dyrektywy Apache to FollowSymlinks lub SymLinksIfOwnerMatch.

Pominięcie Safe Mode Hack

Safe Mode Hack, który był używany jako wytrych dla źle skonfigurowanych serwerów, został pominięty w Contao 4. Z jednej strony powodował on za wiele problemów w przeszłości, a z drugiej ani Composer, ani Symfony nie jest z nim kompatybilne.

Nowe wymaganie systemowe: Serwer stron musi być skonfigurowany tak, aby wspietał operacje na plikach z poziomu PHP.

Pominięcie wsparcia dla XHTML

W Contao 4 wsparcie dla XHTML zostało pominięte, co znaczy, że możesz generować tylko strony HTML5. Odpowiednie pliki szablonów z rozszerzeniem .xhtml zostały usunięte i szablony stron wspierają tylko format wyjściowy "HTML5".

Nowe wymaganie systemowe: Istniejące strony XHTML muszą zostać przekonwertowane na HTML5.

Zmiany w markupie HTML

Wszystkie tickety dotyczące zmiany w markupie HTML (np. używanie <strong> zamiast <span>) lub dotyczące zmiany klas CSS (np. używanie "previous" zamiast "prev") zostały zamknięte. Wszystkie zmiany zostały udokumentowane w pliku UPGRADE.md.

Kompatybilność wsteczna (BC): Możliwa konieczność dostosowania istniejącego formatowania CSS.

Przestarzałe stałe

Stałe TL_ROOT, TL_MODE, TL_START, TL_SCRIPT i TL_REFERER_ID są przestarzałe w Contao 4 i pozostają tylko dla zapewnienia kompatybilności wstecznej. Zamiast tego, powinieneś używać Symfony container (patrz DEPRECATED.md).

Szablony RTE

Pliki konfiguracyjne edytorów TinyMCE i ACE są teraz prawdziwymi plikami szablonów, które mogą być dostosowywane w edytorze szablonów w back endzie. Szablony są nazwane be_tinyMCE.html5 i be_ace.html5.

Kamil Kuźmiński