Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 4.0.0-RC1

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.0.0-RC1. Jest to wersja testowa i nie powinna być używana do stron produkcyjnych.

Instalacja

Na chwilę obecną, Contao 4 można zainstalować tylko przez Composera z linii komend:

php composer.phar create-project contao/standard-edition <target> 4.0.0-RC1

Po zakończeniu instalacji przez Composera, musisz otworzyć narzędzie instalacyjne, które jest teraz pod /contao/install (poprzednio /contao/install.php).

W przyszłości będzie możliwa instalacja Contao w przeglądarce używając menedżera pakietów Composer lub poprzez oddzielne narzędzie instalacyjne. Jeśli chcesz dodać Contao to istniejącej aplikacji Symfony, sprawdź instrukcje instalacji core bundle.

Schema.org markup

Wszystkie pliki szablonów zostały wzbogacone o atrybuty schema.org.

Nazwy plików szablonów

Nazwy plików szablonów zostały zmienione tak, że ich nazwy odpowiadają kluczom content elementów i modułów. To pozwoliło na dostosowanie rozwijanego menu "indywidualny szablon" do np. pokazywania tylko szablonów ce_text_* w elemencie tekstu, zamiast wszystkich ce_*.

ce_accordion -> ce_accordionSingle
ce_accordion_start -> ce_accordionStart
ce_accordion_stop -> ce_accordionStop
ce_slider_start -> ce_sliderStart
ce_slider_stop -> ce_sliderStop
mod_article_list -> mod_articlelist
mod_article_nav -> mod_articlenav
mod_random_image -> mod_randomImage
mod_event -> mod_eventreader
mod_newsletter_list -> mod_newsletterList
mod_newsletter_reader -> mod_newsletterReader

Skonsolidowanie plików szablonów

Następujące pliki szablonów zostały skonsolidowane:

ce_hyperlink_image -> ce_hyperlink
mod_article_plain -> mod_article
mod_article_teaser -> mod_article
mod_login_1cl -> mod_login
mod_login_2cl -> mod_login
mod_logout_1cl -> mod_login
mod_logout_2cl -> mod_login
mod_search_advanced -> mod_search
mod_search_simple -> mod_search
mod_eventmenu_year -> mod_eventmenu
mod_newsmenu_day -> mod_newsmenu
mod_newsmenu_year -> mod_newsmenu

Klucze modułów

Następujące klucze modułów zostały zmienione:

articleList -> articlelist
rss_reader -> rssReader
nl_list -> newsletterlist
nl_reader -> newsletterreader

Odstęp przed i po

Ustawienie "odstęp przed i po" zostało usunięte. Zamiast tego należy przypisać klasę CSS i określić odstępy w arkuszach styli.

ID formularzy

Wszystkie formularze dodają teraz numeryczne ID do ich ID formularza, więc wartość zmiennej FORM_SUBMIT od teraz będzie wyglądać np. tl_login_24, a nie jak poprzednio tl_login.

Template->hasAuthenticatedBackendUser()

Metoda $this->hasAuthenticatedBackendUser() jest od teraz dostępna we wszystkich plikach szablonów do sprawdzenia, czy jest obecnie zalogowany jakiś użytkownik back end.

Zapisywanie danych formularza

Podczas zapisywania danych formularza w generatorze formularza, pliki dat są teraz automatycznie konwertowane na Unixowy timestamp.

Hook "getArticles"

Hook "getArticles" został dodany zamiast hooka ArticleRasterDesigner.

Kompatybilność Windowsa

Symlinki (symboliczne linki) są teraz tworzone jako linki absolutne na systemach Windows.

Kamil Kuźmiński