Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 4.1.0-beta1 dostępne

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.1.0-beta1. Jest to wersja testowa i nie powinna być używana do stron produkcyjnych.

Wyszukiwanie plików

Menedżer plików jak również file picker zostały wyposażone w wyszukiwarkę. Warto zwrócić uwagę na małą niedogodność - niezsynchronizowane foldery nie będą widoczne w wynikach wyszukiwania.

Usuwanie obrazków galerii w podglądzie

Pojedyncze obrazki galerii mogą teraz zostać usunięte bezpośrednio w podglądzie. Możliwe jest to tylko w przypadku wybranych obrazków, ale nie wybranych folderów.

Zapisz i edytuj

Przycisk "zapisz i edytuj", który był dostępny tylko przy tworzeniu nowego elementu, od tej wesji jest widoczny już zawsze.

Podgląd ważnej części obrazka

Jeśli w obrazku została zaznaczona ważna część, która ma być uwzględniona przy zmianie wymiarów, jej podgląd jest teraz pokazywany w menedżerze plików. W ten sposób na pierwszy rzut oka widać, czy jest zaznaczona ważna część, czy nie.

Wew. nazwy pól w trybie "edytuj wszystkie"

Wybierając pola w trybie edycji wszystkich rekordów, Contao 4.1 dodatkowo pokaże wewnętrzny nazwy pól.

Newsletter CAPTCHA

Moduły newslettera używane do zapisywania się lub wypisywania się z newslettera zostały zabezpieczone polem CAPTCHA. Pole to może zostać wyłączone w ustawieniach modułu.

Ponowne wysłanie e-maila aktywacyjny

Jeśli użytkownik zarejestrował się na stronie i nie otrzymał e-maila potwierdzającego, jego adres e-mail nie mógł być użyty w ponownej rejestracji. W Contao 4.1 możliwe jest wysłanie formularza rejestracji z tym samym adresem e-mail; wówczas nie zostanie utworzony nowy użytkownik, ale ponownie wysłany zostanie e-mail aktywacyjny.

Status moderacji komentarza

E-mail powiadamiający o nowych komentarzach zawierał informację "jeśli moderujesz komentarze, musisz aktywować ten komentarz w panelu administratora". Od teraz, ta informacja jest tylko dołączana jeśli komentarz rzeczywiście musi być aktywowany w panelu.

Tryb konserwacji

Opcja włączenia lub wyłączenia trybu konserwacji w Contao 4 została przeniesiona do modułu konserwacji. Może być ona dodatkowo włączona lub wyłączona z poziomu linii komend.

Wykrywanie adresów e-mail

Algorytm do wykrywania i walidacji adresów e-mail w tekstach został przerobiony i teraz wspiera znaki Unicode.

Symfony secret

Symfony secret, który jest generowany automatycznie przez narzędzie instalacyjne, może teraz być wygenerowany automatycznie podczas instalacji przez Composera.

Dbafs::addResource()

Od teraz funkcja Dbafs::addResource() zawsze aktualizuje hash pliku lub folderu jeśli istnieje on już w bazie danych. Warto zwrócić uwagę, że wywoływanie metody jest kosztowne i powinno ono być połączone z uprzednim wywoływaniem FilesModel::findByPath(), tak długo jak ma to sens.

// Expensive call
foreach ($files as $file) {
  $model = Dbafs::addResource();
}

// Better, if resources possibly exist
foreach ($files as $file) {
  $model = FilesModel::findByPath($file);
  
  if (null === $model) {
    $model = Dbafs::addResource();
  }
}

Nadpisywanie Contao resources

W Contao 4.1 możliwe jest lokalne nadpisywanie plików z folderu Resources/contao poprzez utworzenie odpowiadającego źródła z taką samą nazwą w folderze app/Resources/contao.

Composer package manager

Oprócz rozwoju samego Contao, uwaga twórców skupiona jest na finalizacji Composer package manager (menedżera pakietów). Z Andreasem Schemppem i Christianem Schifflerem, dwojgiem developerów Contao którzy pracują wyłącznie nad tym, autorzy są pewni wydania pierwszej wersji stabilnej do końca tego roku.

Rozwój menedżera pakietów może być śledzony na GitHubie: https://github.com/tenside/core

Instalacja wersji beta

Wersja beta może zostać zainstalowana tylko przez Composer.

php composer.phar create-project contao/standard-edition <target> 4.1.0-beta1
Kamil Kuźmiński