Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 4.1.0 dostępne

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.1.0. 85 ticketów oraz pull requestów zostało ukończonych podczas 6-miesięcznego okresu pracy i testowania.

Zmiany w systemie zostały opisane w poprzednich aktualnościach:

Nadawca newslettera

Podczas ustawiania kanału newslettera, musisz od teraz podawać adres e-mail nadawcy. To ma na celu zapobieżenie wysyłaniu newsletterów z adresu e-mail administratora.

Wypisywanie się z newslettera

Jeśli adres e-mail zostanie wypisany z newslettera, trafia on na czarną listę i nie może być ponownie dodany ani ręcznie, ani przez import CSV.

Logowanie e-maili

Contao 4.1 będzie logowało e-maile w logu systemowym w kategorii "EMAIL" zamiast w oddzielnym pliku. Mailingi newsletterów zyskują osobną kategorię, która zawiera prefix "NEWSLETTER_" poprzedzający ID newslettera (np. "NEWSLETTER_8").

Dostosowanie ograniczeń wersji

Ograniczenia wersji w paczkach Composera używane w Contao zostały zmienione w ten sposób, że nie będą instalowane żadne wersje ze znanymi lukami bezpieczeństwa - nawet używając flagi --prefer-lowes.

Oficjalny news

Kamil Kuźmiński