Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 4.1.0-RC1 dostępne

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.1.0-RC1. Jest to wersja testowa i nie powinna być używana do stron produkcyjnych.

Wyszukiwanie plików

Wyszukiawnie w file picker zostało wzbogacone o flagi type:file oraz type:folder, które pozwalają na wyszukanie tylko plików lub tylko katalogów.

Ograniczanie rozmiarów obrazka

Dostępne rozmiary obrazków mogą być teraz ograniczone dla każdego użytkownika indywidualnie bądź dla całej grupy użytkowników. Wówczas użytkownicy będą mogli używać tylko tych rozmiarów, które zostały aktywowane przez administratora.

Kompatybilność z PHP7

Contao 4.1.0-RC1 jest w pełni kompatybilne z PHP7. (Contao 3 również będzie w pełni kompatybilne z PHP7, od wersji 3.5.5).

Ładowanie usług przez System::import()

Metody System::import() oraz System::importStatic() teraz również wspierają ładowanie usług (services) z Symfony container.

// config.php
$GLOBALS['TL_HOOKS']['replaceInsertTags'][] = ['app.event_listener.foo', 'replaceInsertTags'];
 
// Foo service
public function replaceInsertTags($tag, $cache, $value, $flags, $tags) {
    …
}

Wyjątki zamiast przekierowań

Backend od teraz wspiera ładne komunikaty błędów, które są już używane we frontendzie. W tym celu, wszystkie przekierowania zostały zastąpione przez wyjątki:

// Before
$this->log('Field "' . $this->strTable . '.' . $this->strField . '" is excluded from being edited', __METHOD__, TL_ERROR);
$this->redirect('contao/main.php?act=error');
 
// After
throw new AccessDeniedException('Field "' . $this->strTable . '.' . $this->strField . '" is excluded from being edited.');

Command scheduler

Command scheduler już nie jest wywoływany przez Ajax, a jest uruchamiany poprzez wydarzenie kernel.terminate. Odpowiedź jest wysłana do klienta zanim command scheduler jest wykonany.

Instalacja wersji beta

Wersja beta może być zainstalowana tylko przez Composer:

php composer.phar create-project contao/standard-edition <target> 4.1.0-RC1
Kamil Kuźmiński