Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 4.13.0 dostępne

Dostępna jest wersja 4.13.0 LTS Contao. Wydanie zawiera nowe funkcje, takie jak układy podstron, linki do podglądu front-end, kanoniczne adresy URL, obrazy podglądu dokumentów, kopie zapasowe baz danych za pomocą poleceń, ulepszony przegląd usuniętych rekordów, pakiet dla twórców i wiele innych.

Jest to wydanie LTS, czyli o przedłużonym wsparciu, w związku z czym zalecamy aktualizację swoich systemów.

Dziedziczenie układu strony

Możesz teraz ustawić inny układ podstron w strukturze strony. Domyślnie wybrany układ strony jest dziedziczony przez podstrony.

Linki do podglądu z front-end

Link do podglądu z front-end to link do określonej strony front-end, który można udostępniać innym osobom. Te osoby mogą następnie uzyskać dostęp do podglądu bez posiadania własnego konta back-end.

Tryb konserwacji przez punkt startowy

Tryb konserwacji w interfejsie użytkownika można aktywować przez punkt startowy. Ogólnosystemowy tryb konserwacji w Contao 4.13 obejmuje również back-end i można go aktywować za pomocą Contao Manager lub z wiersza poleceń.

Dwie strony z tym samym aliasem

Przykład: Strona „Aktualności” ma alias aktualności i zawiera listę wszystkich dostępnych aktualności. Strona „Czytnik aktualności” posiada również alias aktualności oraz dodatkowo opcję „Wymagany element” i pokazuje szczegółowy widok elementu aktualności.

Kanoniczne adresy URL w front-end

Jeśli tag rel="canonical" jest włączony w ustawieniach strony głównej, Contao wyświetla kanoniczne adresy URL w front-end. Kanoniczny adres URL można dostosować dla każdej podstrony. Contao automatycznie wskazuje na siebie kanonicznie i możesz ustawić go tak, aby zachował określone parametry zapytania.

Ponadto indeksator wyszukiwania ignoruje strony z obcymi kanonicznymi adresami URL, co poprawia indeks wyszukiwania.

Podgląd obrazów dokumentów

Podgląd obrazu, na przykład w elemencie do pobrania, można teraz również tworzyć dla dokumentów, takich jak pliki PDF, pliki Word lub Excel. Wymaga to zainstalowania Imagemagick lub Graphicsmagick na serwerze i skompilowania PHP z rozszerzeniem Imagick lub Gmagick. W zależności od typu dokumentu potrzebne są dodatkowe pakiety, takie jak Ghostscript.

Element szablonu

Element szablonu lub moduł szablonu umożliwia prostą integrację pojedynczego szablonu bez konieczności „nadużywania” elementu HTML. Opcjonalnie można przekazywać zmienne.

Moduły zależne od punktu startowego

Nowy moduł „Moduły zależne od punktu startowego” pozwala na włączenie różnych modułów w zależności od punktu startowego. Ma to być alternatywa dla wstawiania modułów za pomocą insert tagów , takich jak iflng i insert_module.

Strona listy

Jeśli w czytniku aktualności lub wydarzeń zostanie wybrana strona listy, Contao automatycznie utworzy link do strony listy. Nazwę linku można dostosować.

Usuń katalog domowy

W module „Zamknij konto” dostępna jest teraz opcja automatycznego usuwania katalogu domowego, gdy użytkownik nieodwołalnie usunie swoje konto.

Rozmiary obrazów w kanałach RSS

Rozmiary obrazów mogą być teraz używane w kanałach RSS aktualności i wydarzeń.

Wymiary obrazu w widżecie przesyłania

W przypadku przesyłania plików w generatorze formularzy wysokość i szerokość obrazu dla całego systemu można nadpisać indywidualnie.

Ulepszone odtwarzanie

Moduł odtwarzania pokazuje teraz podgląd usuniętego elementu zamiast zapytania do bazy danych. Dzięki temu znacznie łatwiej jest zobaczyć, który to element. Ponadto element nadrzędny można otworzyć, aby szybko sprawdzić, do którego elementu należy usunięty rekord.

Ulepszony UX w back-end

Jeśli w widoku drzewa są ograniczone uprawnienia (pagemounts), strony nadrzędne są teraz wyświetlane również, aby redaktorzy mogli się lepiej zorientować. Ponadto można teraz klikać elementy w ścieżce nawigacji.

W menedżerze plików nazwy folderów można teraz wprowadzać z ukośnikiem, aby za jednym razem utworzyć wiele zagnieżdżonych folderów.

Niestandardowy adres URL back-endu

Klasyczne /contao, pod którym wywoływany jest back-end, można teraz zmienić na m.in. /admin. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że funkcja ta nie powinna być mylnie rozumiana jako środek bezpieczeństwa. Jest raczej przeznaczona do przypadków, w których ktoś chce użyć ścieżki /contao jako zwykłej strony w interfejsie użytkownika.

Parametry do linków typu insert tag

Nowe parametry ::blank i ::absolute umożliwiają otwieranie linków typu insert tag w nowym oknie i generowanie bezwzględnych adresów URL.

Kopie zapasowe bazy danych za pomocą polecenia

Polecenia contao:backup:create, contao:backup:list i contao:backup:restore umożliwiają tworzenie kopii zapasowych bazy danych i zarządzanie nimi bez konieczności instalowania na serwerze pliku binarnego mysqldump. Tabele, których kopia zapasowa ma zostać utworzona, mogą być ograniczone w konfiguracji.

Contao automatycznie tworzy kopię zapasową po uruchomieniu migracji bazy danych. Jeśli nie jest to pożądane, można ustawić flagę --no-backup.

Kompatybilność

Contao 4.13 jest kompatybilny z Symfony 5.4, PHP 7.4+ i Doctrine 3.

Dla developerów

Więcej szczegółowych zmian dla developerów można znaleźć w oryginalnym artykule: https://contao.org/en/news/contao-4_13_0.html

Arkadiusz Bauman