Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 4.5.0 dostępne

Ukazała się nowa wersja Contao 4.5.0. To wydanie zawiera ponad wiele nowych funkcjonalności oraz liczne usprawnienia i poprawki.

Backup bazy danych!

Contao 4.5 używa InnoDB jako silnika bazy danych i utf8mb4_unicode_ci jako metody porównywania. Instalator spróbuje zaktualizować tabele, ale gdyby coś poszło nie tak to kluczowym jest posiadanie kopii zapasowej bazy danych.

Zwróć uwagę na czas wykonywania skryptu

Aby zmienić porównywanie znaków, MySQL musi dostosować każde pole tekstowe w każdym rekordzie. Dla tabel z kilkoma tysiącami rekordów (przykładowo dla tl_search_index) może to zająć dłużej niż instalator może działać. W takim wypadku możesz skopiować kwerendy zawierające CONVERT TO CHARACTER SET z instalatora i wykonać je ręcznie. Przykładowo:

mysql -e "ALTER TABLE tl_member CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb4_unicode_ci"

SQLSTATE[23000]: Duplicate entry

Podczas aktualizacji może wystąpić problem z konwersją tabeli, która posiada unikalny indeks:

SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '…' for key 'username'

Aby rozwiązać problem, trzeba przekonwertować istniejący unikalny index na normalny (np. w PhpMyAdmin) i zaktualizować bazę danych w instalatorze raz jeszcze. Teraz tabela może zostać zaktualizowana i unikalny indeks będzie zresetowany przez instalator.

Kamil Kuźmiński