Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 5.2 dostępne

Nareszcie: Nowa wersja 5.2 Contao jest dostępna!

Zespół twórców oraz wielu innych programistów włożyło dodatkowy wysiłek w udoskonalenie naszego ulubionego systemu zarządzania treścią. Z niecierpliwością oczekujemy nowych funkcji zarówno dla użytkowników, jak i deweloperów.

Contao 5.2 zastępuje Contao 5.1, którego wsparcie kończy się wraz z tą wersją. Nowa wersja będzie wspierana poprzez aktualizacje do lutego 2024 roku. Wersja 5.3 będzie pierwszą wersją LTS (długoterminowego wsparcia) dla Contao 5.

Dla użytkowników

Zaawansowane przetwarzanie obrazów

Wiele godzin pracy poświęcono na rozwinięcie przetwarzania obrazów. Contao już wcześniej wyróżniało się wśród systemów zarządzania treścią, a teraz to wyróżnienie zostało jeszcze bardziej rozbudowane.

Teraz w podglądzie w panelu administracyjnym Contao wyświetlane są metadane obrazu. Możesz zobaczyć, jakie urządzenie zostało użyte do wykonania zdjęcia, kiedy zostało ono zrobione i wiele więcej.

W przypadku zdjęć ze stocków, często znajdują się tutaj informacje o prawach autorskich. Z tego powodu w Contao 5.2 jest jeszcze jedna świetna funkcja: w centralnej definicji rozmiarów obrazu możesz teraz ustawić, w jaki sposób te metadane powinny być obsługiwane. W zależności od potrzeb, można zachować odpowiednie metadane dotyczące praw autorskich podczas generowania obrazów. #5837

Jakość obrazu w ustawieniach rozmiaru obrazu

Teraz możesz samodzielnie wybrać jakość obrazu dla rozmiarów obrazu. To nadpisuje ustawienie z pliku config.yml. #6128

Akordeon Vanilla JS

Nowy szablon js_accordion.html5 umożliwia integrację akordeonu bez konieczności korzystania z jQuery lub MooTools, opierając się na Handorgel.js. Teraz możesz wybierać między wariantem z jQuery a nowym wariantem.

Jeśli chcesz dokonać przełączenia, zwróć uwagę, że znaczniki i klasy CSS są różne, więc będziesz musiał dokonać dostosowań. #5875

Pełne ścieżki w zarządzaniu plikami także dla redaktorów

Obecnie, przy ograniczonych uprawnieniach dostępu do plików, widoczne są tylko foldery od punktu, w którym otrzymano udostępnienie. W nowej wersji Contao zawsze można zobaczyć foldery nadrzędne, jeśli masz udostępnienie przynajmniej w jednym podfolderze. #6124

Skrót "Edytuj rozmiar obrazka"

Od teraz przy każdym elemencie umożliwiającym wybór rozmiaru obrazka, obok niego pojawi się ikona edycji, dzięki której możesz wybrać rozmiar obrazka i przejść bezpośrednio do edycji tego rozmiaru obrazka. #5610

Poprawa dostępności

Szczególnie dla czytników ekranu, etykiety ikon statusu teraz są zmieniane zgodnie ze swoim stanem. Na przykład, w zależności od tego, czy element jest opublikowany czy nie, będą wyświetlane różne etykiety dla ikony publikacji. #5419

Obrazek aktualności lub wydarzenia jako główny obrazek

Dla czytników aktualności i wydarzeń teraz primaryImageOfPage jest dodawane do metadanych schema.org strony. Jest to odczytywane przez własny moduł wyszukiwania Contao, a także przez wyszukiwarki. #5849

Standaryzacja szablonów

Niektóre szablony miały dodatkowe wrappery DIV wokół pól formularza, co utrudniało stylizację CSS. Te wrappery DIV zostały już usunięte.

Zmiany dotyczą trzech następujących szablonów: member_default.html5, mod_changePassword.html5 oraz mod_password.html5. #5881

Dla deweloperów

Nowy system insert-tagów

System insert-tagów został całkowicie zmieniony. Nie tylko oferuje teraz większe bezpieczeństwo i więcej opcji rozszerzeń, ale także umożliwia nadpisywanie podstawowych insert-tagów i oznaczanie kontrolerów jako insert-tagów za pomocą #[AsInsertTag()]. #4779

W ramach tych zmian znacznie poprawiono także buforowanie insert-tagu daty. #6194

Tworzenie modułów i elementów treści w szablonach Twig

Nowe funkcje Twig frontend_module i content_element umożliwiają tworzenie modułów i elementów treści bezpośrednio w szablonach Twig, bez konieczności wpisu do bazy danych. #5808

{% block content %}

{{ content_element('text', {
  headline: {
    unit: 'h1',
    value: 'Generated text element'
  },
  text: '<p>This is a paragraph of the text element.</p>'
}) }}

{{ frontend_module('navigation', {
  headline: {
    unit: 'h2',
    value: 'Generated navigation'
  },
  levelOffset: 1,
}) }}

{% endblock %}

Obsługa ciemnych ikon dla wszystkich ikon

Contao 5.2 tworzy teraz zestaw ikon dla trybu jasnego i ciemnego nie tylko dla ikon motywów, ale dla wszystkich ikon. Uzgodniliśmy następującą konwencję nazewnictwa:

icon.svg Tryb jasny
icon--dark.svg Tryb ciemny

Ponadto używamy teraz przyrostka --disabled dla wyłączonych ikon:

icon--disabled.svg Dezaktywowana, tryb jasny
icon--disabled--dark.svg Dezaktywowana, tryb ciemny

Wiele więcej

O wszystkich zmianach można przeczytać szczegółowo w dzienniku zmian.

Zgodność

Contao 5.2 jest kompatybilny z Symfony 6, PHP 8.1+ i Doctrine 3.

Oryginalny news: Marcus Lelle

Arkadiusz Bauman