Zobacz szablony i moduły premium do Contao na Veello

Contao 5.3 LTS dostępne

2024 rok zaczyna się dobrze: Oto nowa wersja Contao 5.3 LTS!

Zespół programistyczny oraz wielu innych deweloperów pracowało intensywnie przez ostatnie pół roku, aby podnieść nasz ulubiony system zarządzania treścią na kolejny poziom. Z niecierpliwością oczekujemy na nowe funkcje, zarówno te większe, jak i mniejsze, dedykowane użytkownikom oraz programistom.

Contao 5.3 zastępuje Contao 5.2, którego wsparcie kończy się wraz z nią. Nowa wersja będzie wspierana poprzez łatki naprawiające błędy do lutego 2027 roku. Podobnie jak we wszystkich wersjach Contao LTS, 5.3 będzie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń przez kolejny rok do lutego 2028 roku.

Wsparcie dla wersji 4.9 LTS także kończy się dzisiaj. Nie będą udostępniane żadne dodatkowe aktualizacje dla Contao 4.9!

Możesz sprawdzić, które wersje Contao obecnie są wspierane w planie wydań Contao.

Zagnieżdżone elementy treści

Ta funkcja zapewnia większą przejrzystość w artykule i stanowi podstawę dla dalszych opcji wyświetlania w interfejsie administracyjnym, np. widoków siatki. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co jeszcze będzie możliwe dzięki rozszerzeniom i kolejnym wersjom.

Aktualnie ta funkcjonalność została zaimplementowana dla slidera oraz rozwinięcia (akordeonu).

Slider

Nowy slider oparty jest na nowoczesnym swiper.js. Aby zapewnić kompatybilność wsteczną, nadal istnieją starsze elementy: slider wrapper - start i slider wrapper - stop.

Każdy element podrzędny slidera reprezentuje slajd.

Jeśli slajd ma składać się z kilku elementów treści, można je połączyć, używając nowej grupy elementów.

Rozwinięcia - Akordeon

Nowy element rozwinięcia (akordeonu) również działa z zagnieżdżonymi elementami treści. Tutaj również elementy mogą być łączone w grupę, jeśli jest to wymagane, a następnie są traktowane jak obszar rozwinięcia. Jeśli elementy potomne należą do rozwinięcia, automatycznie otrzymasz pole na nagłówek obszaru podczas edycji.

Pojedynczy element akordeonu , wrapper start i wrapper stop rozwinięcia nadal są dostępne są dla kompatybilności wstecznej.

Udoskonalony formularz edycji

W przyszłości podczas edycji w każdym elemencie treści znajdziesz menu, za pomocą którego będziesz mógł przejść bezpośrednio do określonego obszaru/legendy maski wprowadzania. Menu pozostaje przyklejone u góry podczas przewijania.

Lista opisowa

Jest jeszcze jeden nowy element treści – lista opisowa. Tworzy ona znacznik <dl>. Jest to dobra alternatywa dla list takich jak słowniki i tym podobne.

Newsletter teraz z wewnętrznymi stylami i nowym responsywnym szablonem

CSS napisany w szablonie newslettera jest teraz automatycznie konwertowany na wewnętrzne style przed wysłaniem. Ułatwia to korzystanie z szablonów od dostawców zewnętrznych. Nowy szablon mail_responsive.html5 prezentuje nowe możliwości.

"Zapomniane hasło" w ramach modułu logowania

Teraz w module logowania można wprowadzić link do strony "zapomniane hasło". To znacznie ułatwia proces logowania dla użytkowników.

Ustawienia uprawnień dla modułów front-end

Teraz możesz przydzielać edytorom dostęp do poszczególnych modułów front-end, na przykład umożliwiając konfigurację ustawień dla listy news-ów lub wydarzeń.

Dodatkowe ustawienia przeszukiwacza w panelu administracyjnym

W ustawieniach przeszukiwacza w panelu administracyjnym teraz istnieje możliwość zmiany głębokości przeszukiwania. Im wyższa liczba, tym więcej linków jest znajdywanych, co wydłuża czas procesu.

Twoje własne zasady bezpieczeństwa treści dla każdego katalogu głównego witryny

Można teraz wprowadzić rozbudowane ustawienia nagłówka CSP dla każdego katalogu głównego witryny. Skrypty, style i wewnętrzne style są automatycznie opatrywane losową wartością jednorazową, a odpowiednie wpisy są dodawane do nagłówka CSP.

Standardowy szablon konserwacyjny jest teraz automatycznie tłumaczony

Standardowy szablon strony konserwacyjnej jest teraz automatycznie tłumaczony na inne języki.

Nagłówek Strict-Transport-Security

Contao automatycznie wysyła nagłówek Strict-Transport-Security dla wszystkich żądań HTTPS. Informuje to przeglądarkę, że dostęp powinien odbywać się tylko poprzez HTTPS.

Automatyczne logowanie dla linków podglądu międzydomenowego

Podgląd teraz działa również między domenami w instalacji wielodomenowej. Wywołanie na domenie-a.com działa, nawet jeśli panel administracyjny był uruchamiany pod domeną-b.com.

Migracja mapowania DNS

Migracja mapowania DNS automatycznie zmienia domenę punktów początkowych podczas importu bazy danych z systemu produkcyjnego do systemu lokalnego.

Teraz możesz przechowywać różne konfiguracje dla instalacji lokalnej, testowej i produkcyjnej.

# .env.local in your local environment
DNS_MAPPING='{
  "www.example.com": "example.local",
  "www.foobar.org": "foobar.local",
  "www.lorem.at": "http://lorem.local" # Deactivate https in your local environment
}'

# .env.local in your staging environment
DNS_MAPPING='{
  "www.example.com": "staging.example.com",
  "www.foobar.org": "staging.foobar.org",
  "www.lorem.at": "staging.lorem.at"
}'

Zgodność

Contao 5.3 jest kompatybilne z Symfony 6.4, PHP 8.1+ i Doctrine 3.

Oryginalny news: Marcus Lelle

Arkadiusz Bauman