Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.4.15. To wydanie naprawia kilka mniejszych usterek włączając w to problem z HTTP cache. Ponadto usprawniona została kalkulacja hashu dla każdego folderu.

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 3.5.34. To wydanie naprawia kilka problemów i usprawnia kalkulację hashu dla każdego folderu.

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.4.14. To wydanie naprawia kilka mniejszych usterek włączając w to problem z przebudową indeksu wyszukiwarki.

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.4.13. To wydanie naprawia problemy z PHP 7.2, jak również z MariaDB 10.2.4+ i MySQL 8.

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 3.5.33. To wydanie przywraca kompatybilność z PHP 5.4 i naprawia problemy z MariaDB 10.2.4+ i MySQL 8.

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 3.5.32. To wydanie naprawia wrażliwość na XSS w rozszerzeniu newslettera (CVE-2018-5478).

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.4.12. To wydanie optymalizuje dodawanie stron do indeksu wyszukiwarki i naprawia kilka mniejszych problemów.

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.4.11. To wydanie odwraca poprzednie zmiany związane z cytowaniem identyfikatora.

Kamil Kuźmiński