Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.5.6. To wydanie naprawia problem z nowymi instalacjami na InnoDB bez dużych prefiksów.

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.5.5. To wydanie naprawia problemy związane z używaniem InnoDB bez opcji innodb_large_prefix.

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.4.15. To wydanie naprawia kilka mniejszych usterek włączając w to problem z HTTP cache. Ponadto usprawniona została kalkulacja hashu dla każdego folderu.

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 3.5.34. To wydanie naprawia kilka problemów i usprawnia kalkulację hashu dla każdego folderu.

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.5.4. To wydanie naprawia kilka mniejszych usterek włączając w to problem z przebudową indeksu wyszukiwarki.

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.4.14. To wydanie naprawia kilka mniejszych usterek włączając w to problem z przebudową indeksu wyszukiwarki.

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.5.3. To wydanie naprawia kilka mniejszych usterek, włączając w to problem z dostępem do sesji PHP.

Kamil Kuźmiński

Ukazała się nowa wersja Contao oznaczona numerem 4.4.13. To wydanie naprawia problemy z PHP 7.2, jak również z MariaDB 10.2.4+ i MySQL 8.

Kamil Kuźmiński